Bureau Veritas

News

Bureau Veritas and EuroClass collaborationPrint  pageTell friend

 

On August 10, 2012, Bureau Veritas and the Belgian classification society EuroClass agreed to enter into a technical co-operation agreement aimed at achieving a harmonized approach to, among other issues, European Directive 2006/87/EC dealing with inland navigation vessels. EuroClass is recognised as a classification society by the Belgian authorities for certain types of vessels, in particular those carrying cargo or passengers. Its register contains roughly one thousand inland navigation vessels, basically dry cargo vessels operated in the Benelux countries and in France. Clients of both companies will benefit from the sharing of mutual experience, and from the combining of BV’s calculation tool expertise and Research & Development advances with EuroClass’s practical experience in middle-size cargo vessels. Although the objective is to formulate a unified approach, each company will retain its own structure and identity.

 

Bureau Veritas et Euroclass se rapprochent
Le 10 août 2012, Bureau Veritas et la société de classification belge Euroclass ont decidé d’un rapprochement fondé sur une coopération technique en vue d’harmoniser leurs approches notamment vis-à-vis de la Directive Européenne 2006/87/EC applicable aux bateaux de navigation intérieure. La société Euroclass est reconnue par les autorités belges en tant que société de classification pour certains types de bateaux, notamment ceux de charge et ceux à passagers. Son registre comprend environ mille bateaux de navigation intérieure, essentiellement des bateaux à cargaison sèche exploités en Benelux et France. Le croisement des expériences réciproques permettra d’allier les moyens d’études et les avancées en Recherche & Développement de Bureau Veritas avec l’expérience pratique des bateaux de charge de moyennes dimensions de Euroclass. L’édiction de règles agréées mutuellement devrait matérialiser une somme de travaux conjoints. Les deux sociétés conservent néanmoins leurs structures propres et leurs spécificités.

 

Bureau Veritas en EuroClass werken nauw samen.
Op 10 Augustus 2012 hebben Bureau Veritas en de Belgische classificatiemaatschappij Euroclass besloten een technische samenwerking op te starten met als voornaamste oogpunt de harmonisatie van de toepassing van de Europese Directieve 2006/87/EC die de technische vereisten voor de binnenscheepvaart reglementeert.
Bijzondere schaalvoordelen en ervaringsuitwiseling.
Euroclass is een door de Belgische overheid erkende classificatiemaatschappij voor bepaalde schepen, met name drogelading- en passagiersschepen.
Het register van Euroclass omvat bij benadering 1000 binnenvaartschepen, waarvan het grootste deel bestaat uit droge ladingschepen die in de Benelux en Frankrijk opereren.
Het delen van de gemeenschappelijke ervaring zal waardevol zijn bij het combineren van de uitgebreide diverse calculatiemethodes en de vooruitgang in Onderzoek en Ontwikkeling van Bureau Veritas, samen met de expertise van Euroclass op het gebied van middelgrote drogeladingsschepen.
Behoud van de bestaande bedrijfsstructuren.
Het gezamelijk uitgevoerde werk zal moeten leiden tot een gelijkvormige aanpak. Niettegenstaande beide classificatiebedrijven dit echter zullen doen met behoud van hun eigen bedrijfsstructuur en identiteit.
 

 


 


Back


Contact us


Bureau Veritas M & O

Tel:   +32 (0) 3 247 94 20
Fax:  +32 (0) 3 247 94 99

Send e-mail
 

Bureau Veritas
Inland Navigation

Tel:   +32 (0) 3 247 95 70
Fax:  +32 (0) 3 247 94 99

Send e-mail